לב בגליל 2050

פעילות

מנעד הפעילות של לב בגליל נפרס החל מפעילות שטח נרחבת ועד לפעילות פרלמנטרית ממוקדת,

במטרה ליצור חיבור ערכי ואופרטיבי בין מקבלי ההחלטות, היזמים ומעצבי דעת הקהל,

ובין הגליל על אתגריו והזדמנויותיו