ידידות טורנטו

 עמותת ידידות טורנטו הינה ארגון פילנתרופי שמטרתו המרכזית היא להעצים אוכלוסיות מהפריפרייה החברתית בישראל למעבר מתלות לעצמאות, זאת באמצעות זיהוי פערים ברשת הביטחון החברתי, שמעניקה המדינה ובהתאם לכך תמיכה, הרחבה ופיתוח של מענים

אתר אינטרנט

 

  הרשות לפיתוח הגליל

הרשות פועלת תחת המשרד לפיתוח נגב וגליל. תפקידיה העיקריים של הרשות הינם: קידום פעולות לפיתוחו הכלכלי, החברתי והמדעי-טכנולוגי של הגליל.

הרשות לפיתוח הגליל


 


קרן נחלת עצמאות

קרן נחלת עצמאות, שנוסדה בשנת 2007, משחקת תפקיד ייחודי במתן עזרה לישראל לממש את החזון המתמשך שלה למדינה חזקה, בטוחה וייחודית ביהדותה, המוקדשת לרווחתו ולעתידו של העם היהודי ולערכי הציונות והדמוקרטיה. הקרן מעסיקה משאבים בשטח, על מנת לזהות גופים לא ממשלתיים בישראל, העובדים באפקטיביות לחזק את המדינה, את הציונות ואת העם היהודי.                                                                                                        

קרן נחלת עצמאות