תעודת זהות: 


מיזם לב בגליל הוקם בשנת 2013 בשיתוף פעולה עם הרשות לפיתוח הגליל במטרה לקדם סיורי מחליטנים אשר ישפיעו על פיתוח הגליל. כיום, המיזם התייצב כלובי-החי והחכם של הגליל הפועל במסגרת עמותה עצמאית. אנו מאתרים ומקדמים חשיבה אסטרטגית בקרב מובילי הגליל ומחוצה לו ובשלב השני מסייעים בחשיפת המיזמים וקידומם בפני משקיעים ובפני מקבלי ההחלטות ומעצבי דעת הקהל בישראל על ידי עריכת סיורי שטח. שיתופי הפעולה של המיזם הינם רבים ומגוונים: משרדי הממשלה השונים, ראשי הרשויות המקומיות והאזוריות, חברות, יזמים, עמותות וגופים נוספים הפועלים לפיתוחו של הגליל.

 

פעילות הפרויקט מתאפיינת בשני צירים עיקריים:

1.רתימת מעצבי המדיניות בישראל לשותפות אקטיבית בפיתוח הגליל. עריכת סיורי איכות לשכבה הבכירה של מקבלי ההחלטות הינה ככלי מרכזי לצורך מטרה זו באופן המעורר בהם חיבור רגשי, הבנה רחבה ונכונות לשותפות אקטיבית בפיתוח הגליל. הסיור משלב מפגשים עם גורמי מפתח אזוריים, בהתאם לתכניות הממשלתיות האפשריות, בהתאם לאישיות הספציפית ולתחומי סמכותה ובשאיפה לתיעול מעשי מידי.

2.ציר פעילות משלים הינו השותפות בהנעת יזמויות ותהליכים נקודתיים בעלי ערך אסטרטגי. מיזם לב בגליל שותף בפורומים האמונים על תכניות הפיתוח האסטרטגיות של הגליל תוך קידום והובלת פרויקטים ממוקדים. תכנית העבודה של לב בגליל גובשה בהתאמה לניתוח החלטות ממשלה ותכניות אסטרטגיות קודמות, ועל פי הכרה רחבה של הצרכים העולים מגורמי השטח .(הרשות לפיתוח הגליל, ראשי רשויות, מנהלי המחוז, תעשיינים, יזמים ופעילים).


חברי עמותת לב בגליל 2050:

ירון פרנקל, פרופ' חיים בן דוד, טליה גורן, עו"ד נפתלי פרידלנדר, מאיר דויטש, מוטי בלוקא, אבי אסבן, אופיר שיק

יו"ר העמותה: אופיר שיק

מנהלת המשרד: אדווה שמיר