חבר הנאמנים משמש כפנים הציבוריות של הארגון 

וכצוות החשיבה להכוונת הפעילות.

 חברים: סיון יחיאלי,עוזי דיין, יועז הנדל, ביני שליו, יוסי אקרמן, עליזה שנהר וחיזקי אריאלי