אודות

שני אתגרים מרכזיים בפיתוח הגליל עומדים בפני מדינת ישראל:

  •  כלכלה- העדר חוסנו ויציבותו הכלכלית של הגליל
  • דמוגרפיה- הגירה שלילית ובעיקר במגזר היהודי

 מטרת המיזם:

קידום יזמות פרטית ועידוד מדיניות ממשלתית לפיתוח הגליל

כמרחב יציב כלכלית ומאוזן דמוגרפית.