הלובי האסטרטגי של הגליל

רותמים מקבלי החלטות, משקיעים ומעצבי דעת קהל בישראל 

לפיתוח עתיד הגליל באופן משמעותי ואקטיבי


שמים את הצפון במרכז