לב בגליל מסייע לעיר כרמיאל בשלושה עניינים מרכזיים: 

1. חידוש גרעיני הנח"ל

2. הקמת בית ספר טכנולוגי חדש אשר ישתלב עם תנופת התעשייה בעיר

3. הסדרת אכלוס ובניה שאינה חוקית

עדי אלדר ראש העיר כרמיאל